De kracht van woorden...

Dit citaat van Confucius (Chinees filosoof, 551 v.C. - 479 v.C.) kwam ik onlangs tegen:

"Kennis van de strekking en de kracht van woorden is de eerste voorwaarde voor de kennis van mensen."

No comments: